Konkurs Recytatorski
10.09.2019, autor: G. Sadura, A. Staniak

 

Zapraszamy wszystkich uczniów III LO do udziału w etapie szkolnym XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Absolwentów III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie (repertuar obejmuje m. in. poezję i prozę Julii Hartwig, Anny Kamieńskiej, Marcina Świetlickiego, ks. Alfreda Wierzbickiego oraz prozę Anny Langfus
i Hanny Malewskiej). Każdy uczestnik prezentuje 1 wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. Zgłoszenia przyjmujemy w bibliotece lub drogą elektroniczną: agajednac@o2.pl, gsadura@poczta.onet.pl do 10 października 2019 r. Konkurs odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 8.00 w sali nr 27. Przewidziane są nagrody książkowe, oceny z języka polskiego (za zgodą osoby uczącej). Spośród uczestników konkursu wyłonione zostaną 2 osoby, które będą reprezentować Szkołę na XI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Absolwentów III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
Prezentację ocenia powołane przez organizatorów jury wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,  
- interpretacja tekstu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.


PRZYKŁADOWA BIBLIOGRAFIA
•    Hartwig J.: Wybór wierszy. Warszawa 2000.
•    Hartwig J.: Pisane przy oknie. Warszawa 2004.
•    Kamieńska A.: Deszczowe lato. Warszawa 1980.
•    Kamieńska A.: Jasność w środku nocy. Warszawa 2001.
•    Langfus A.: Skazana na życie. Warszawa 2008.
•    Malewska H.: Przemija postać świata. Warszawa 1986.
•    Świetlicki M.: Wiersze wyprane. Wrocław 2007.
•    Wierzbicki A.M.: Spotkania na placu. Lublin 2001.
•    Wierzbicki A.M.:  Znaki szczególne.  Lublin 2000.
LUB INNE PUBLIKACJE TYCH AUTORÓW

ORAZ
•    Okruchy pamięci. 80 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921
-2001. Ze wspomnień wychowanków i pracowników. Lublin 2001.
•    Połączyła nas "Unia". 85 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-2006. Wspomnienia. Lublin 2006.
•    "Szukam swego odbicia w popękanych lustrach...". Almanach poetycki uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Lublin 1999
•    Unia poetów : 95 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-2016: almanach poetycki uczniów, absolwentów i pracowników III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Lublin 2016.
•    Unitów portret własny : rozmowy z nauczycielami-emerytami, absolwentami, sympatykami III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie z okazji 90-lecia Szkoły. Lublin 2011.
•    Wspomnienia wychowanków i pracowników Szkoły. 75 lat Gimnazjum i Liceum
im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-1996. Lublin 1996.