Konkurs Fotograficzny Lublin
12.05.2020, autor: Admin

Konkurs Fotograficzny Lublin - to przedsięwzięcie mające na celu kreatywną aktywizację młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych regionu Lubelskiego.

Celem konkursu jest wydobycie talentów artystycznych (fotograficznych) oraz promocja miasta poprzez organizację konkursu fotograficznego, ukazanie Lubelszczyzny na tle przemian historycznych, społecznych i kulturalnych. Promocja miasta Lublin poprzez prezentację wybranych prac szerszej społeczności (wystawy pokonkursowe), promocja regionu i prac młodzieży w postaci publikacji zdjęć laureatów konkursu w formie fotoalbumów.

Konkurs fotograficzny, ma za zadanie aktywizację młodzieży w celu wykorzystania zdobytych umiejętności w kierunku określonych celów. Dokumentacja miasta to nie tylko suchy reportaż plenerowy. Działanie ma na celu ukazanie dziedzictwa wielokulturowości Lublina, podkreślenie jego wyjątkowej roli. Poprzez utrwalanie miejsc, ale również zwykłych mieszkańców Lublina którzy często barwnie wpisują się w różnego rodzaju wydarzenia, ukazanie specyficznego charakteru naszego miasta dziś. Miasta które nie na darmo zwane jest miejscem spotkania kultur. Konkurs będzie otwarty dla uczniów z placówek z terenu całej Lubelszczyzny.

Zgłoszenie powinno zawierać tytuł pracy i krótki opis sytuacji utrwalonej w kadrze.

Termin zgłaszania prac: do 30 września 2020

Regulamin
Karta zgłoszenia

Kartę zgłoszenia należy wypełnić i podpisać odręcznie oraz przesłać skan lub zdjęcie wraz z pracami konkursowymi na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia. W przypadku zakwalifikowania prac do prezentacji na wystawie i w fotoalbumie, oryginały należy dostarczyć do organizatora.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Lublin. Projekt honorowym patronatem objął: Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk.

Patronat medialny nad projektem sprawuje: Polskie Radio Lublin oraz TVP3 Lublin.