Dla kandydatów po gimnazjum
Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- chemia
- matematyka

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki (grupa), język hiszpański (grupa)*

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego, lub języka hiszpańskiego
- wyższa ocena z chemii lub biologii

Patronat:


Uniwersytet Medyczny w Lublinie
    

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
    

BioCentrum Edukacji Naukowej

 

Możliwe kierunki rozwoju:
medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, dietetyka, fizjoterapia


Wychowawca:
Paweł Ciechan
- język polski

Kiedyś:
- uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
- student filologii polskiej najpierw w PWSZ w Chełmie a później na UMCS w Lublinie.
Dzisiaj:
- doktorant w Zakładzie Literatury Staropolskiej w Instytucie Filologii Polskiej UMCS,
- od grudnia 2011 nauczyciel języka polskiego w Unii.
Lubi:
- literaturę polskiego renesansu i baroku, fantasy, oglądać wyścigi Formuły 1, grać w siatkówkę, kibicuje Manchesterowi United.
Nie toleruje:
- chamstwa, ignorancji i polskich komedii romantycznych
Ceni:
- szczerość, otwartość i poczucie humoru.

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym