Dla kandydatów po gimnazjum
Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- język polski
- historia
- wiedza o społeczeństwie

Przedmiot uzupełniający:
- elementy filozofii

Fakultety:
- warsztaty dziennikarskie
- wstęp do nauki o prawie

Projekty:
Akademia Młodych Humanistów

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język francuski (grupa)*

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka francuskiego
- historia

Patronat:

             
Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie


Współpraca:


Wydział Nauk Humanistycznych


Wydział Politologii UMCS

 

Zobacz też: Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie,

Możliwe kierunki rozwoju:
dziennikarstwo, prawo, filologie, kognitywistyka, socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe

 

Wychowawca:
Krzysztof Styczyński
- historia, wiedza o społeczeństwie

Moją pasją są historia i podróże, podczas których odnajduję ciągle na nowo kreatywność i otwartość na drugiego człowieka. Lubię ludzi odpowiedzialnych za to co robią. Marzy mi się świat bez agresji i nienawiści człowieka do człowieka. Nie lubię się nudzić  i narzekać – wolę pracować

 

 

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym