Dla kandydatów po gimnazjum
Liczebność oddziału K: 32 osoby, w tym
- grupa matematyczno-geograficzna - KG: 16 osób,
- grupa matematyczno-fizyczna - KF: 16 osób

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- geografia

Przedmiot uzupełniający:
- ekonomia w praktyce (kl. 2 i 3)

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego
- geografia
ekonomia, bankowość, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka, turystyka i rekreacja.

Wychowawca:
Andrzej Ganczar
- matematyka

Lubię dzielić się wiedzą (nie tylko matematyczną), opowiadam o matematyce i wielkich matematykach, których spotkałem.
Uczę myślenia krytycznego, oswajam strach przed popełnieniem błędu i zachęcam wszystkich uczniów do odważnego zadawania pytań na lekcjach.
Moją największą pasją jest muzyka, której poświęciłem dużą część życia.