Dla kandydatów po gimnazjum
Liczebność oddziału K: 32 osoby, w tym
- grupa matematyczno-geograficzna - KG: 16 osób,
- grupa matematyczno-fizyczna - KF: 16 osób

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- fizyka

Przedmiot uzupełniający:
- ekonomia w praktyce (kl. 2 i 3) 

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego
- fizyka

Patronat:


Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej


Instytut Fizyki UMCS


Współpraca w ramach projektu:Możliwe kierunki rozwoju:
robotyka, informatyka, mechatronika, matematyka stosowana. ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka.

Wychowawca:
Andrzej Ganczar
- matematyka

Lubię dzielić się wiedzą (nie tylko matematyczną), opowiadam o matematyce i wielkich matematykach, których spotkałem.
Uczę myślenia krytycznego, oswajam strach przed popełnieniem błędu i zachęcam wszystkich uczniów do odważnego zadawania pytań na lekcjach.
Moją największą pasją jest muzyka, której poświęciłem dużą część życia.