Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- chemia
- matematyka

Zajęcia dodatkowe:
- ekologia i zdrowie
- chemia w medycynie

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język francuski (grupa), język hiszpański (grupa)*

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka francuskiego, lub języka hiszpańskiego
- wyższa ocena z chemii lub biologii

Patronat:


    

    

Projekty:
MisjaMed

Możliwe kierunki rozwoju:
medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, dietetyka, fizjoterapia

Wychowawca:
Magdalena Augustynek
- język angielski

Jestem absolwentką III LO, a od 2004r. także nauczycielem języka angielskiego. W Unii jako uczennica realizowałam pasję do tego języka jak i kultury krajów anglojęzycznych. Ukończyłam filologię angielską na UMCS, a wiedzę zdobytą podczas studiów z wielką radością przekazuję swoim uczniom.
Cenię odpowiedzialność, sumienność i kreatywność. Nie toleruję bezmyślności. Z zaangażowaniem przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego i konkursów przedmiotowych. W codziennej pracy wykorzystuję nowe technologie, m.in. zdalne nauczanie.
Prywatnie jestem absolutna fanką swoich dzieci: Julci i Filipka. Nie wyobrażam sobie życia bez sportu, muzyki i zwierząt.

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym