Jeśli interesują Cię nauki przyrodnicze i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, dietetyka, fizjoterapia, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- chemia
- matematyka
pełna siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język niemiecki (grupa)*

Zajęcia dodatkowe:
- ekologia i zdrowie
- chemia w medycynie

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka niemieckiego
- wyższa ocena z chemii lub biologii

Patronat:


    

    

Projekty:
MisjaMed

Wychowawca:
Wojciech Jastrzębski
- język angielski

Absolwent Unii, koordynator projektów Erasmus+ i Unia Film Festival.

Zainteresowania: muzyka, film, książki, języki obce

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym