Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- chemia

Zajęcia dodatkowe:
- ekologia i zdrowie
- chemia w medycynie

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego
- wyższa ocena z chemii lub biologii

Patronat:


    

    


Projekty:
MisjaMed

Możliwe kierunki rozwoju:
medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, dietetyka, fizjoterapia

Wychowawca:
Katarzyna Osińska
- chemia

Jestem osobą pogodną, energiczną, pozytywnie patrzącą na świat.  Z pełnym zaangażowaniem podejmuję nowe wyzwania i z uporem dążę do celu.  Najważniejsza jest dla mnie moja rodzina. Uwielbiam pracę z młodzieżą. W nielicznych wolnych chwilach czytam powieści historyczno-przygodowe, słucham muzyki, maluję. Kocham przyrodę, a szczególnie dobrze czuję się w  górach. Jednak podobnie jak mój wierny mops Ramzes, wolę upajać się ich pięknem, zamiast zdobywać szczyty.