Jeśli interesują Cię nauki przyrodnicze i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, dietetyka, fizjoterapia, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- chemia
pełna siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język francuski (grupa)*

Zajęcia dodatkowe:
- ekologia i zdrowie
- chemia w medycynie

Liczba miejsc w oddziale
- 32 uczniów

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka francuskiego
- wyższa ocena z chemii lub biologii

Patronat:


    

    

    

Projekty:
MisjaMed

Wychowawca:
Grzegorz Wróblewski
- nauczyciel języka angielskiego

Ukończyłem filologię angielską na KUL-u w 2006 roku. Jestem również egzaminatorem maturalnym OKE. Lubię pisać – opublikowałem kilka tekstów o charakterze popularnonaukowym, a także tłumaczeń. Zebrałem sporo doświadczeń w kontaktach międzynarodowych, m.in. w czasie wakacyjnych podróży do Stanów Zjednoczonych czy stypendialnego pobytu w Wielkiej Brytanii. Jestem miłośnikiem dobrej kuchni i pasjonatem jazdy na rowerze (niezależnie od warunków pogodowych).

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym