biol-chem-mat

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- chemia
- matematyka

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), niemiecki (grupa)*

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- j. polski
- matematyka
- wyższa ocena z j. angielskiego, j. hiszpańskiego lub j. niemieckiego
- wyższa ocena z chemii lub biologii

Patronat:


Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS


BioCentrum Edukacji Naukowej

Możliwe kierunki rozwoju:
medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, dietetyka, fizjoterapia

Wychowawca:
Magdalena Sobieszek-Jabłoniec
- j. angielski

Z „Unią” związana od lat. Kiedyś jako uczennica klasy humanistycznej, dziś nauczyciel j. angielskiego i współorganizator Unia Film Festival.
Wolny czas to podróże, książka, muzyka i BBC lifestyle.

 

 

 

 

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym