Jeśli interesują Cię nauki humanistyczne i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: dziennikarstwo, prawo, filologie, kognitywistyka, międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- język polski
- język angielski
- historia (grupa)
pełna siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański

Zajęcia dodatkowe:
- filozofia i literatura

Fakultety:
- wstęp do nauki o prawie

Liczba miejsc w grupie
- 16 uczniów

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego
- historia lub z wiedzy o społeczeństwie

Patronat:Projekty:
Unijny Klub Debat


Wychowawca:
Justyna Malicka
- nauczycielka języka polskiego

Lubi teatr i film (szczególnie filmy dokumentalne). Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół literatury faktu.

Prywatnie mama i żona.

 

 

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym