Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- język polski
- historia
- wiedza o społeczeństwie

Zajęcia dodatkowe:
- elementy filozofii

Fakultety:
- warsztaty dziennikarskie

Projekty:
Akademia Młodych Humanistów
Unijny Klub Debat

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego
- historia

Patronat:Zobacz też: Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie

Możliwe kierunki rozwoju:
dziennikarstwo, prawo, filologie, kognitywistyka, międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne.


Wychowawca:
Konrad Rosołowski
- język niemiecki

Z wykształcenia historyk i germanista. Zainteresowania: dzieje Niemiec i Rosji, muzyka rockowa (od Led Zeppelin po Rage Against the Machine), książka (Camus, Płatonow). Miłośnik szeroko pojętej aktywności fizycznej (koszykówka, pływanie).
W czasie wolnym spotkania z przyjaciółmi, wędrówki górskie. Cenię uczciwość i pogodę ducha. Prywatnie tata Igi i Kuby.