Dla kandydatów po szkole podstawowej
Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- chemia

Zajęcia dodatkowe:
- ekologia i zdrowie
- chemia w medycynie

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego
- wyższa ocena z chemii lub biologii

Patronat:


Uniwersytet Medyczny w Lublinie
    

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
    

BioCentrum Edukacji Naukowej

 

Możliwe kierunki rozwoju:
medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, dietetyka, fizjoterapia

Wychowawca:
Justyna Malicka
- język polski

Słowa, które prowadzą mnie przez życie to : "Musicie od siebie wymagać, choćby inni nie wymagali". Lubię czytać reportaże, zwłaszcza o roli kobiety we współczesnym świecie. Często wracam do literatury wojny i okupacji. Lubię taniec latino, który w wolnej chwili doskonalę. Zimową porą lubię rodzinnie pojeździć na łyżwach. Zasmuca mnie nieodpowiedzialność, bezmyślność  i spóźnialstwo. Szczęście daje mi moja rodzina i niezmiennie od wielu lat kotka Kleo.