Jeśli interesują Cię nauki humanistyczne i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: dziennikarstwo, prawo, filologie, kognitywistyka, międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- język polski
- język angielski
- wiedza o społeczeństwie
pełna siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

Zajęcia dodatkowe:
- filozofia i literatura

Fakultety:
- warsztaty dziennikarskie

Liczba miejsc w grupie
- 16 uczniów

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckigo
- wyższa ocena z historii lub z wiedzy o społeczeństwie

Patronat:


    

    


Wychowawca:
Magdalena Sobieszek-Jabłoniec
- nauczycielka języka angielskiego

Z 'Unią' związana od lat, kiedyś jako uczennica klasy humanistycznej, dziś nauczyciel j. angielskiego.
Poza tym w szkole udziela się jako koordynator europejskiego projektu Erasmus+ oraz współorganizator Unia Film Festival.

 

 

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym