Jeśli interesują Cię nauki humanistyczne i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: dziennikarstwo, prawo, filologie, kognitywistyka, międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- język polski
- język angielski
- historia (grupa), wiedza o społeczeństwie (grupa)
pełna siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język niemiecki (grupa)*

Zajęcia dodatkowe:
- filozofia i literatura

Fakultety:
- warsztaty dziennikarskie

Liczba miejsc w grupie
- 16 uczniów

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka niemieckiego
- historia

Patronat:Projekty:
Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa im. Beaty Nowak
Lubelska Szkoła Reportażu Radia Lublin


Wychowawca:
Magdalena Skwarczyńska-Zuch
- nauczycielka języka polskiego

Absolwentka Unii, po latach powróciła do swojej szkoły, by teraz tutaj rozwijać pasję, jaką jest praca z młodzieżą i nauczanie języka polskiego. Zależy jej, by uczniowie poprzez spotkanie ze słowem i literaturą uchylali drzwi do coraz nowszych i ciekawszych przestrzeni swojego życia. Według niej humanista to ten, kto nie ustaje w poznawaniu świata i ludzi

Ukończyła polonistykę i studia filmowe. Jest egzaminatorem egzaminu maturalnego OKE w Krakowie i ekspertem awansu zawodowego nauczycieli, a także koordynatorem współpracy III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej z Instytutem Filologii Polskiej UMCS.

 

 

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym