Liczebność oddziału C: 32 osoby, w tym
- grupa matematyczno-chemiczna - CC: 16 osób,
- grupa matematyczno-fizyczna - CF: 16 osób

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- chemia

Zajęcia dodatkowe:
- matematyka stosowana

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego
- chemia

Patronat:
Projekty:
AGH dla Unii

Możliwe kierunki rozwoju:
mechatronika, matematyka stosowana, chemia, informatyka, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka.

Wychowawca:
Anna Mączka
- język hiszpański

Ceni sobie sumienność, uczciwość i punktualność. Jest pozytywnie nastawiona do świata. Co lubi? Musicale, muzykę francuską (szczególnie z filmu  'Amelia') oraz hiszpańskie kino, głównie A. Amenabara. W wolnej chwili sięga po dobre książki, najczęściej po P. Coelho. Na pytanie jaka jestem, uczniowie odpowiadają: to osoba przyjazna i z poczuciem humoru, nauczyciel, z którym dobrze się pracuje i …. zwyczajnie rozmawia. Uważnie słucha i chętnie pomoże.