Jeśli interesują Cię nauki humanistyczne i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: dziennikarstwo, prawo, filologie, kognitywistykę, międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- język polski
- historia
- język angielski
pełna siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

Zajęcia dodatkowe:
- elementy filozofii

Fakultety:
- warsztaty dziennikarskie

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego
- historia

Patronat:Projekty:
Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa im. Beaty Nowak
Lubelska Szkoła Reportażu Radia Lublin


Wychowawca:
Katarzyna Słoboda
- język niemiecki

Jestem germanistką, Unitką z prawdziwego zdarzenia. I jestem z tego dumna.
Cenię szczerość i ludzi, którzy potrafią dotrzymywać słowa. Moje pasje to dobre kino, ciekawa książka- szczególnie polski kryminał, podróże te dalsze i te bliższe oraz kilometrowe spacery z psem. Ach, und noch Deutsch!

Jestem otwarta na innych, potrafię słuchać i staram się wspierać moich uczniów, kiedy tego potrzebują i dzielić z nimi ich radości nawet te najmniejsze.