Dla kandydatów po szkole podstawowej
Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- język polski
- historia
- wiedza o społeczeństwie

Zajęcia dodatkowe:
- elementy filozofii

Fakultety:
- warsztaty dziennikarskie
- wstęp do nauki o prawie

Projekty:
Akademia Młodych Humanistów

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język francuski (grupa)*

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka francuskiego
- historia

Patronat:


Wydział Nauk Humanistycznych


Wydział Politologii UMCS

Zobacz też: Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie,

Możliwe kierunki rozwoju:
dziennikarstwo, prawo, filologie, kognitywistyka


Wychowawca:
Grzegorz Wróblewski
- j. angielski

Ukończyłem filologię angielską na KUL-u w 2006 roku. Jestem również egzaminatorem maturalnym OKE. Lubię pisać – opublikowałem kilka tekstów o charakterze popularnonaukowym, a także tłumaczeń. Zebrałem sporo doświadczeń w kontaktach międzynarodowych, m.in. w czasie wakacyjnych podróży do Stanów Zjednoczonych czy stypendialnego pobytu w Wielkiej Brytanii. Jestem ojcem dwóch córek i miłośnikiem jazdy na rowerze.

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym