Dla kandydatów po szkole podstawowej
Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- fizyka

Zajęcia dodatkowe:
- astronomia

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego
- fizyka

Patronat:


Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej


Instytut Fizyki UMCS


Współpraca w ramach projektu:Możliwe kierunki rozwoju:
robotyka, informatyka, mechatronika, matematyka stosowana. ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka.

Wychowawca:
Dominika Brus - fizyka

W wakacje wędruję przez dzikie góry. Słucham muzyki rockowej.
W wolnych chwilach jeżdżę konno lub rowerem, czytam książki fantasy, oglądam filmy Quentina Tarantino albo rozgwieżdżone niebo.
Nie lubię rano wstawać, malować paznokci ani oglądać telewizji.