Jeśli interesują Cię nauki ścisłe i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: robotyka, informatyka, mechatronika, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- fizyka
- informatyka
pełna siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język niemiecki (grupa)*

Zajęcia dodatkowe:
- astronomia

Liczba miejsc w oddziale
- 32 uczniów

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka niemieckiego
- fizyka

Patronat:


    
    

    

Projekty:
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Szkoła w chmurze Microsoft
AI Schools & Academy
AGH dla Unii

Wychowawca:
Andrzej Ganczar - nauczyciel matematyki

Lubię dzielić się wiedzą (nie tylko matematyczną), opowiadam o matematyce i wielkich matematykach, których spotkałem.
Uczę myślenia krytycznego, oswajam strach przed popełnieniem błędu i zachęcam wszystkich uczniów do odważnego zadawania pytań na lekcjach.
Moją największą pasją jest muzyka, której poświęciłem dużą część życia.

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym