Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- fizyka
- informatyka

Zajęcia dodatkowe:
- astronomia

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego
- fizyka

Patronat:


    

    


Projekty:
AI Schools & Academy
AGH dla Unii

Możliwe kierunki rozwoju:
robotyka, informatyka, mechatronika, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka.

Wychowawca:
Regina Zawisza-Winiarczyk - fizyka

"Moją pasją jest fizyka, dlatego lubię odkrywać jej piękno innym. Interesuję się również psychologią i  aranżacją wnętrz. Uwielbiam podróżować, w tym na Kresy Wschodnie. Drogi memu sercu jest zwłaszcza Lwów.