Jeśli interesują Cię nauki ścisłe i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: robotyka, informatyka, mechatronika, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- fizyka
- informatyka
pełna siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język niemiecki (grupa)*

Zajęcia dodatkowe:
- astronomia

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka niemieckiego
- fizyka

Patronat:


    
    

    

Projekty:
Szkoła w chmurze Microsoft
AI Schools & Academy
AGH dla Unii

Wychowawca:
Urszula Kalita - matematyka

Jej pasją są góry - jest przewodnikiem beskidzkim. Na wędrówki z plecakiem po drogach i bezdrożach  zabiera również swoich uczniów. Chętnie pośpiewa i może też pogra na flecie lub sopiłce.

Jednak przede wszystkim świetnie nauczy matematyki.

 

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym