Jeśli interesują Cię nauki ścisłe oraz ekonomiczne i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: ekonomia, bankowość, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka, turystyka i rekreacja, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- geografia
- język angielski (w tym elementy Professional English)
pełna siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język niemiecki (grupa)*

Zajęcia dodatkowe:
- ekonomia

Liczba miejsc w oddziale
- 32 uczniów

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka niemieckiego
- geografia

Patronat:

    

    
    


Projekty:

Social Innovation Relay

 

Wychowawca:
Magdalena Sobieszek-Jabłoniec - nauczycielka języka angielskiego

Z 'Unią' związana od lat, kiedyś jako uczennica klasy humanistycznej, dziś nauczyciel j. angielskiego.
Poza tym w szkole udziela się jako koordynator europejskiego projektu Erasmus+ oraz współorganizator Unia Film Festival.

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym