Jeśli interesują Cię nauki ścisłe oraz ekonomiczne i chciałbyś w przyszłości studiować takie kierunki jak: ekonomia, bankowość, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka, turystyka i rekreacja, to ta klasa jest dla Ciebie!

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- geografia
- język angielski (w tym elementy Professional English)
pełna siatka godzin

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język hiszpański (grupa), język niemiecki (grupa)*

Zajęcia dodatkowe:
- ekonomia

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego, lub języka niemieckiego
- geografia

Patronat:

    

    
    


Projekty:

Social Innovation Relay

 

Wychowawca:
Dariusz Firlej - wychowanie fizyczne

Od 25 lat sercem oddany UNII. Jak sam mówi, lubi ludzi otwartych na wyzwania, obowiązkowych i rzetelnych, kłamcy odpadają. Jego pasją jest siatkówka i pływanie, nie nudzi się w teatrze i nie śpi w operze, lubi kabaret.
Swoje praktyki studenckie odbywał u niego absolwent Unii Marcin Wójcik z kabaretu ANI MRU-MRU.

Prowadzi drużyny siatkówki chłopców i dziewcząt, w których znajdą dla siebie miejsce wszyscy, kochający tę dyscyplinę sportu i którzy będą się chcieli sprawdzić w Mistrzostwach Lublina.

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym