Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- geografia
- język angielski

Zajęcia dodatkowe:
- ekonomia

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język rosyjski (grupa), język niemiecki (grupa)*

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego, lub języka rosyjskiego
- geografia

Patronat:

    

    
    


Projekty:

Social Innovation Relay

Możliwe kierunki rozwoju:
ekonomia, bankowość, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka, turystyka i rekreacja.

Wychowawca:
Miłosz Mielecki - historia, wiedza o społeczeństwie

Absolwent Unii z 1993 roku, a później Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.
Hobby: sport - gry zespołowe takie jak piłka nożna oraz ręczna, muzyka rockowa, turystyka.

Motto życiowe, to oświeceniowa sentencja Krasickiego, czyli "Uczyć bawiąc".

 

 

 

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym