Dla kandydatów po szkole podstawowej
Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- geografia
- język angielski

Zajęcia dodatkowe:
- ekonomia

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język rosyjski (grupa), język niemiecki (grupa)*

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- język polski
- matematyka
- wyższa ocena z języka angielskiego lub języka niemieckiego, lub języka rosyjskiego
- geografia

Patronat:

Lubelska Okręgowa Izba Architektów
    

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
    

Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

 

Możliwe kierunki rozwoju:
ekonomia, bankowość, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka, turystyka i rekreacja.

Wychowawca:
Jolanta Terpiłowska - geografia

Nigdy się nie nudzę. Kocham słońce, podróże. Uwielbiam książki i filmy (zwłaszcza kino europejskie). Nie lubię obłudy i zaściankowości. Szczególnie  cenię  ludzi szczerych i otwartych na drugiego człowieka.

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym