Dla kandydatów po szkole podstawowej
Liczebność oddziału:
- 32 osoby

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- geografia
- język angielski

Przedmiot dodatkowy:
- ekonomia

Nauczane języki obce:
- język angielski
- język rosyjski (grupa), język niemiecki (grupa)*

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
- j. polski
- matematyka
- wyższa ocena z j. angielskiego, j. niemieckiego lub j. rosyjskiego
- geografia

Patronat:

Lubelska Okręgowa Izba Architektów
    

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
    

Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

 

Możliwe kierunki rozwoju:
ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zacządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka.

Wychowawca:
Jolanta Terpiłowska - geografia

________________

* w przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym