IV Lubelskie Spotkania Literackie "Miasto poezji"
25.05.2011, autor: A. Jednac

W ramach tegorocznych Lubelskich Spotkań Literackich – „Miasto Poezji”, przestrzeń naszej szkoły zaangażowana została na miejsce wymiany myśli poetyckiej, miejsce promocji idei Lublina jako Miasta Poezji. Celem akcji jest aktywizacja młodzieży w promowanie czytelnictwa i literatury oraz powierzanie im roli korespondentów kultury.
W przestrzeni naszej szkoły powstała instalacja poetycka oraz mural poświęcony naszej absolwentce Julii Hartwig. Autorem muralu jest p. Seweryn Chwała.

Festiwal jest stałym wydarzeniem organizowanym w Lublinie od 2008 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Znakiem festiwalu jest rozpoznawalny w całej Polsce „skrzydlaty trolejbus”, który jest metaforą będącą połączeniem uskrzydlającej funkcji poezji oraz charakterystycznego dla Lublina środka lokomocji, jakim jest trolejbus.

"Wchodząc we współpracę z mieszkańcami miasta, stawiamy na edukację i animację, wykorzystując internet, multimedia, nowatorskie sposoby wprowadzania poezji w przestrzeń miasta: happeningi, performance, murale, graffiti, koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe, instalacje. Siłą „Miasta Poezji” jest otwarcie się na zupełnie nowe przestrzenie, przestrzeń publiczną (świątynie, ulice, place, przystanki autobusowe, środki lokomocji, biblioteki, kawiarnie, szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki społecznej, centra handlowe) i przestrzeń prywatną (mieszkania, domy). Co roku przyznajemy nagrodę „Kamień” (dotychczasowi laureaci to: Ryszard Krynicki, Julia Hartwig i Tomasz Różycki). Wychodzimy z założenia, aby „Miasto Poezji” budowane było przez mieszkańców Lublina – stąd współpraca z wieloma środowiskami, osobami oraz szerokie ramy programowe pozwalające spotkać w „Mieście Poezji” zarówno amatorów, jak i uznanych poetów i krytyków."