DSD - Deutsches Sprachdiplom

Zajęcia DSD II w Unii to dodatkowe spotkania (5 godzin w tygodniu), w formie bezpłatnego kursu językowego, prowadzące w klasie trzeciej do państwowego egzaminu cetryfikatowego DSD II. Egzamin ten uznawany jest na całym świecie i umożliwia studia na niemieckojęzycznych uczelniach bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka. Kurs prowadzony jest przez nauczycieli germanistów III LO.

DSD II to okazja do aktywnej nauki języka niemieckiego, a nie tylko praca z podręcznikiem i mozolne wykonywanie ćwiczeń gramatycznych. To również możliwość  pracy z  filmami w oryginale, czytanie lektur, projekty o zasięgu międzynarodowym (Begegnungen mit Osteuropa, Jugend debattiert international), praca na platformach e-learningowych, czy pierwszeństwo w rekrutacji uczestników wymiany młodzieży z partnerską szkołą w Mettmann/Niemcy.

Zajęcia DSD II są regularnie hospitowane przez koordynatora regionalnego ZfA.

Na zajęcia zapraszamy osoby, które już wcześniej miały kontakt z językiem niemieckim i są na poziomie biegłości językowej A2+/B1 i które chętnie komunikują się po niemiecku

Unia to jedyna szkoła w regionie, w której możesz zdać egzamin DSD II.

 

Unia znajduje się też w gronie szkół stowarzyszenia PASCH - Schulen der Zukunft.
http://www.pasch-net.de

 

10_powodów-dlaczego_warto_uczyć_się_języka_niemieckiego_.pdf