Dla kandydatów
09 03.2020
24 02.2020

Zapraszamy Was na otwarte zajęcia, jakie prowadzimy na co dzień dla naszych uczniów w Unii

06 03.2020

Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów lubelskich szkół podstawowych

13 02.2020

Zapraszamy wszystkich na Walentynkowy Koncert Muzyki Filmowej z Unia Film Festival, odbywający się w ramach Tygodnia Kultury. Już w ten piątek o godzinie 14 w piwnicach Centrum Kultury w Lublinie!

11 02.2020

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego do udziału w VIII edycji konkursu: 'Kraje hiszpańskojęzyczne na świecie'

11 02.2020

Biblioteka szkolna III LO zaprasza uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Absolwentów III LO.

27 01.2020

Zapraszamy uczniów z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa lubelskiego

12 08.2019

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych

02 07.2019

Wyniki rekrutacji już w czwartek