DELF - Diplôme d'études en langue française

Grupa międzyoddziałowa DELF w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
działająca pod patronatem AMBASADY FRANCJI W POLSCE na mocy porozumienia trójstronnego
pomiędzy Ambasadą Francji w Polsce, Urzędem Miasta Lublin i III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
Patronat merytoryczny sprawuje Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF- EUROPE
oraz Instytut Filologii Romańskiej KUL i UMCS.

Wymagania
Kandydaci do grupy międzyoddziałowej DELF powinni posiadać znajomości języka francuskiego co najmniej na poziomie A2 i pomyślnie zaliczyć test gramatyczno-leksykalny kwalifikujący do grupy (wrzesień).

Oferujemy
Klasa 1

5 godzin języka francuskiego tygodniowo w tym: 2 godziny gramatyka, 3 godziny  leksyka, rozumienie tekstu pisanego i czytanego, elementy cywilizacji (geografia, historia, literatura) oraz przygotowanie do konkursów
Klasa 2

5 godzin języka francuskiego tygodniowo w tym: 2 godziny - gramatyka, 3 godziny - leksyka, rozumienie tekstu pisanego i czytanego, elementy cywilizacji (geografia, historia, literatura) oraz przygotowanie do egzaminu DELF B1/B2 i matury
Klasa 3
5 godzin języka francuskiego tygodniowo w tym: 2 godziny - gramatyka, 3 godziny - leksyka, rozumienie tekstu pisanego i czytanego, elementy cywilizacji (geografia, historia, literatura) oraz przygotowanie do egzaminu DELF B1/B2 i matury

Inne:
- atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii (tablica interaktywna, projektor multimedialny, Internet),
- dobrze wyposażona pracownia językowe (tablica interaktywna komputer z dostępem do Internetu,),
- dodatkowe konsultacje
- biblioteczka francuska: podręczniki pomocnicze do nauki języka francuskiego (słowniki polsko-francuskie, francusko-polskie, francusko-francuskie, gramatyka, słownictwo, cywilizacja),
- podręczniki przygotowujące do egzaminów DELF i podręczniki do przedmiotów w języku francuskim, literatura francuska (również w wersji uproszczonej przystosowanej dla uczących się języka),
- materiały audio i video,
- wyjazdy edukacyjne do krajów francuskojęzycznych,
- współpraca z Alliance Française, UMCS, KUL,
- organizacja imprez promujących język i kulturę francuską oraz udział w tego typu imprezach (Dni Frankofonii, Konkurs na Prezentację Multimedialną). Oprócz zajęć kursowych uczniowie będą mogli

Gwarantujemy:
- wykwalifikowaną kadrę nauczycieli języka francuskiego z doświadczeniem w nauczaniu (egzaminatorzy DELF, po specjalistycznych stażach we Francji i w Polsce),
- zajęcia z native speakerami oraz z wykładowcami KUL i UMCS,
- dobrze wyposażoną i nowoczesną pracownię językową,
- przyjemną atmosferę.

 

 

 

Grupa międzyoddziałowa DELF - to grupa objęta specjalnym programem nauczania umożliwiającym otrzymanie MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU DELF (Diplôme d'études en langue française) uznawanego
w 120 krajach świata i umożliwia studia na francuskojęzycznych uczelniach bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka.

Po trzyletniej nauce w liceum uczeń jest w stanie zdać egzamin na poziomie B1/B2.
Instytut Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zobowiązał się, iż przyjmie na filologię romańską wszystkich absolwentów III LO, którzy zdadzą egzamin DELF co najmniej na poziomie B1.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA FRANCUSKIEGO... ?

1. Znajomość języka francuskiego to inwestycja w Twoją przyszłość
- Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce i piątą potęgą ekonomiczną świata.
- Od 1 lipca 2008 roku, rynek pracy we  Francji jest całkowicie otwarty dla Polaków.
- Ucząc się języka francuskiego zwiększasz swoje szanse na rynku pracy w Polsce i w krajach frankofońskich.
2. Znajomość języka francuskiego daje możliwość studiów na prestiżowych wyższych uczelniach w krajach francuskojęzycznych
- Francja co roku przyjmuje blisko 300.000 studentów z zagranicy.
- Francja jest piątym krajem na świecie pod względem liczby studentów.
- Francuskie prace naukowo-badawcze cieszą się międzynarodowym uznaniem – 31 naukowców narodowości francuskiej zostało laureatami nagrody Nobla, a 9 otrzymało medal Fiedlsa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki.
3. Znajomość języka francuskiego daje możliwość swobodnego podróżowania po Francji i krajach frankofońskich oraz dostęp do kultury krajów francuskojęzycznych
- Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie; co roku odwiedza ją 75 milionów turystów.
- Znajomość języka francuskiego pomoże Ci w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów z ponad milionową społecznością pochodzenia polskiego żyjącą we Francji oraz ponad 300 polsko-francuskimi stowarzyszeniami działającymi na terenie Francji. 
- Znajomość języka francuskiego umożliwia poznanie wielkich dzieł kultury europejskiej oraz różnorodnych kultur frankofońskich obecnych na 5 kontynentach.
4. Znajomość języka francuskiego  to opanowanie języka Unii Europejskiej i kontaktów międzynarodowych
- Język francuski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej; jest także językiem roboczym NATO, ONZ oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz innych organizacji tego typu.
- Znajomość francuskiego jest nieodzowna w celu podjęcia pracy w instytucjach europejskich i międzynarodowych.
5. Znajomość języka francuskiego to okno na świat
- Francuski jest językiem oficjalnym w 32 krajach.
- Językiem francuskim posługuje się 200 milionów osób mieszkających na 5 kontynentach.
- Znajomość francuskiego otwiera dostęp do ponad 170 milionów serwisów w tym języku.