DELE-Diploma de Español como Lengua Extranjera

Zajęcia w grupie międyoddziałowej DELE dają możliwość kontynuacji nauki języka hiszpańskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 3 lata. Nauka zakończy się egzaminem językowym organizowanym przez Instytut Cervantesa. Dyplomy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii.

- Dlaczego warto zdobyć dyplom DELE?

Dyplomy DELE potwierdzają znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego na określonych poziomach. Uznawane są w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne. To dokumenty potwierdzające znajomość języka w celach zawodowych bądź naukowych na terenie Hiszpanii, w przypadku wymogu takiego potwierdzenia. Posiadanie dyplomów DELE B2 umożliwia zapisanie się na wyższe poziomy nauki w Escuela Oficial de Idiomas (Oficjalna Szkoła Języków), oraz umożliwia zwolnienie, obywateli krajów UE, od konieczności weryfikacji poziomu znajomości języka hiszpańskiego w konkursach na stanowiska pracy w administracji publicznej. Dyplomy są również oficjalnie uznawane w krajach, z którymi Hiszpania zawarła umowy dwustronne w zakresie edukacji. Ważność dyplomów DELE jest bezterminowa i nie ma potrzeby ponownego zdawania egzaminu lub odnawiania ich ważności.

Dlaczego warto kontynuować naukę języka hiszpańskiego w grupie międzyoddziałowej DELE w Unii?

Powodów jest wiele:

- zdobycie dyplomu DELE;

- kształcenie w klasie o dowolnym profilu oraz rozwijanie języka hiszpańskiego dodatkowo dwa razy w tygodniu (2 godz. + 3 godz.) przez 3 lata nauki;

-imprezy promujące kulturę hiszpańską;

-ciekawe lekcje;

-znajomość języka hiszpańskiego wyróżnia na rynku pracy, otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych i handlu międzynarodowego;

-dogodność podróżowania do 21 krajów, w których hiszpański jest językiem urzędowym, nie wspominając o wielu krajach, gdzie hiszpański jest językiem powszechnie używanym;

-gwarancja rozwoju - mając na uwadze bogactwo języka hiszpańskiego, bo: 'Znać obcy język to jak posiadać drugą duszę.' - Karol Wielki

Dlatego weź hiszpański za rogi i skorzystaj z wyjątkowej oferty edukacyjnej