Certyfikat DELF w Unii
29.05.2023, autor: Admin

 

Dn. 27.05.2023 r. odbyła się w naszym liceum siódma w historii szkoły sesja certyfikatu DELF z języka francuskiego. Siedem uczennic z międzyoddziałowej grupy DELF 3, po 3 latach intensywnych przygotowań (5 godz. w tygodniu), wspaniale zdało egzamin ustny na poziomie B1 i mamy nadzieję, że wyniki egzaminu pisemnego okażą się równie dobre.
Było to możliwe dzięki trójstronnej umowie z Instytutem Francuskim w Warszawie, Alliance Française  Lublin i naszym liceum na mocy której od 2017 r. "Unia" jest centrum zdawania certyfikatu DELF (Centre de passation DELF).

Czym jest certyfikat DELF?
Certyfikaty DELF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.
Certyfikaty DELF ważne są bezterminowo.

Opiekunowie merytoryczni pp. Anna Białek-Marek i Sylwia Pulińska