Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna

III Liceum Ogólnokształcącego
im. Unii Lubelskiej w Lublinie

  Godziny pracy
poniedziałek - 7.15 - 15.30
wtorek - 7.15 - 15.30
środa - 7.15 - 15.30
czwartek - 7.15 - 15.30
piątek - 7.15 -15.30   

Nauczyciele bibliotekarze

Anna Białek-Marek
Grażyna Sadura
Agnieszka Staniak

Blog biblioteki szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie prowadzony jest pod nazwą  BiblioUnici. Widnieje pod adresem https://biblioteka3lolublin.blogspot.com/

 

Aktualności:

Wiersze Unitów zeszyt nr 6 (K. Kaproń)

Almanach poetycki Unitów

XII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO

Wyniki konkursów o Lublinie

XIX Tydzień Kultury

Szkolny Budżet Obywatelski

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wiersze Unitów zeszyt nr 5 (A. Mądzik)

Etap szkolny Wojewódzkiego konkursu recytatorskiego

"Wakacyjne selfie z książką"- konkurs czytelniczy

Konkurs czytelniczy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Otrzymanie tytułu Lidera Innowacji 2022 w kategorii „Innowacyjna Biblioteka”

XVIII Tydzień Kultury

Międzyszkolne konkursy o Lublinie

XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO - wyniki konkursu

Międzyszkolny konkurs "Lublin - Miasto Kultury"

XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO

XVII Tydzień Kultury - wystawa prac

XII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO

Biblioteka III LO - Innowacyjną Biblioteką 2019

Wiersze Unitów zeszyt nr 4 (I. Gromska)

Laureatka i finalistka Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

Uczestnicy etapu centralnego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

X Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO im. Unii Lubelskiej

X Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO

Międzyszkolne konkursy o Lublinie

Międzyszkolne konkursy "Dzieje Lublina" i "Lublin - Miasto Kultury"

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach

Olimpiada Cyfrowa

XV Tydzień Kultury już wkrótce!

X Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO

Publikacja na 100 - lecie Unii

Rusza Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna oraz Olimpiada Cyfrowa!

Jak nie czytam, jak czytam!

Laureatka i finalistka Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

Wiersze Unitów -zeszyt nr 3 (A. Mazurek)

II miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnej "O Palmę"

Wiersze Unitów - zeszyt nr 2 (K. Szkutnik)

Wiersze Unitów - zeszyt nr 1 (D. Legut)

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO im. Unii Lubelskiej

Uczestnicy III etapu Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

Dzień Kultury Lubelskiej

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

"Przygarnij książkę na święta"

Międzyszkolne konkursy "Dzieje Lublina" i "Lublin - Miasto Kultury"

Konkurs na recenzję książki rozstrzygnięty!

Czytaj PL - konkurs dla szkół partnerskich

Bookcrossing - uwolnij książkę!

 

O bibliotece

Biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.

(Statut III LO)

Zadaniem biblioteki szkolnej jest usprawnienie procesów efektywnego uczenia się, umożliwienie  rozwoju zainteresowań i pracy samokształceniowej. Jest ona warsztatem pracy dla ucznia i nauczyciela, miejscem kształtującym kompetencje informacyjne. Umożliwia doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł,  pozyskiwania, selekcjonowania i przetwarzania zdobytych informacji.

Biblioteka posiada skomputeryzowane zbiory, posługuje się komputerowym warsztatem informacyjno – wyszukiwawczym i automatyzacją procesów bibliotecznych. Wpływa to na szybkość i łatwość w dotarciu do potrzebnych informacji oraz lepszą i szybszą obsługę użytkownika.

Zapraszamy na Wirtualny spacer po BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Do biblioteki należą - hol wystawowy,


czytelnia z 10 stanowiskami komputerowymi podłączonymi do sieci internetowej, dostępem do drukarki, skanera, telewizora i sprzętu DVD oraz komputerowego katalogu biblioteki.

Katalog komputerowy udostępniamy za pomocą programu MOL NET+, umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie zasobów naszej biblioteki. Wykorzystanie nowych rozwiązań i technologii oraz przeniesienie systemu "w chmurę" sprawia, że system staje się nie tylko narzędziem pracy dla nauczyciela bibliotekarza - efekt jego wdrożenia jest odczuwalny przez całą społeczność szkolną. Zapraszamy do obejrzenia filmu o MOL NET+

Więcej o programie dla bibliotek szkolnych MOL NET+, jego możliwościach i ofercie dla czytelników na stronie https://www.mol.pl/pl/mol-net

Wypożyczalnia połączona jest z magazynem biblioteki. Znajdują się tu stanowiska komputerowe z bazami danych  – stanowiska udostępniania i ewidencji zbiorów oraz usystematyzowane według poszczególnych działów zbiory biblioteki. 


Zbiory

Nasza biblioteka posiada zbiory tradycyjne i elektroniczne, uaktualniane i uzupełniane na bieżąco. Księgozbiór główny blisko 36 500 pozycji, ponad 2 020 broszur, zbiory audiowizualne to ponad 750 pozycji. W bibliotece można skorzystać z bogatej oferty czasopism.

W roku 2017 przystapiliśmy do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu zakupiliśmy ok 570 pozycji ksiażkowych!

W roku 2022 po raz kolejny przystąpiliśmy do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymaliśmy środki finansowe na zakup książek, elementów wyposażenia naszej biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
Zakupione nowości w ramach NPRCz 2022.


Aktualna prenumerata czasopism i prasy codziennej:

 • „Akcent”
 • „Biblioteka w Szkole”
 • „Biologia w Szkole”
 • „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”
 • „Charaktery"
 • „Chemia w Szkole”
 • „Cogito”
 • „Filozofuj"
 • „Fizyka w Szkole”
 • „Forbes”
 • „Gazeta Wyborcza”
 • "Rzeczpospolita"
 • "Geografia w Szkole"
 • „Język polski w liceum”
 • „Matematyka”
 • „Mówią Wieki”
 • „Polityka”
 • „Polonistyka”
 • „Teatr”
 • „Sieci”
 • „Urania”
 • „Wiedza i Życie”

Ogólne zasady korzystania

•  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
•  Zbiory biblioteczne można wypożyczać do domu, do pracowni przedmiotowych na lekcje lub korzystać na miejscu (księgozbiór podręczny);
•  Wypożyczone materiały należy zwrócić najpóźniej po upływie 2 tygodni, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów;
• System obsługi czytelnika jest skomputeryzowany. Przy wypożyczaniu książek czytelnicy posługują się kodowanymi kartami bibliotecznymi.

Aktualności – oferta biblioteki w Padlecie
(dla każdego coś dobrego!)

Działalność kulturalno - oświatowa biblioteki

 • Przygotowanie uczestników Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej:
  Ewa Japola kl. 2g - LAUREATKA OLIMPIADY 2019
  Miriam Japola kl. 1e - FINALISTKA OLIMPIADY 2019
  Agata Morawska
  kl. 3c - LAUREATKA OLIMPIADY 2018
  Ewa Japola kl. 1g - FINALISTKA OLIMPIADY 2018
  Paweł Bącal kl. 2d - LAUREAT OLIMPIADY 2017
  Agata Morawska kl. 2c - FINALISTKA OLIMPIADY 2017
  Julia Kozłowska kl. 1d - FINALISTKA OLIMPIADY 2016


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna 2018


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna 2017

Więcej


Olimpiada Bibliologiczna i Iiformatologiczna 2016

 • Organizacja: Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO (etap szkolny i wojewódzki)


Współorganizacja:

 • Wojewódzki Konkurs Recytatorski Żołnierze Wyklęci


 • Międzyszkolny konkurs historyczny Dzieje Lublina

 • Wystawa  twórczości uczniów III LO

 • Katalog prac plastycznych i literackich uczniów III LO

 • Międzyszkolny konkurs dla gimnazjalistów Lublin – miasto kultury

 • Przegląd dorobku artystycznego klas

 • Tydzień Kultury w III LO

 • Dzień Kultury Lubelskiej

 • Spotkania z poezją • Prowadzenie Kroniki Szkoły

 • Popularyzacja twórczości uczniów - realizacja elektronicznej formy tomików poezji:

 • Pomysł i realizacja publikacji o szkole:

  1. 75 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie: 1921-1991: wspomnienia wychowanków i pracowników Szkoły, Lublin 1996.
  2. „Szukam swojego odbicia w popękanych lustrach…”: almanach poetycki uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Lublin 1999
  3. 80 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie: 1921-2001: okruchy pamięci:  ze wspomnień wychowanków i pracowników, Lublin 2001.
  4. 85 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie: 1921-2006: połączyła nas „Unia”: wspomnienia, Lublin 2006.
  5. Unia poetów : 95 lat Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie 1921-2016 : alanach poetycki uczniów, absolwentów i pracowników III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Lublin 2016.

 • Akcje czytelnicze prowadzone pzez bibliotekę szkolną:
  • Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  • Bookcrossing
  • Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych np. Święto Wolnych Książek, Narodowe Czytanie, Czytaj PL
  • Konkurs na recenzję nowości książkowej, popularyzacja recenzji napisanych przez uczniów w szkolnych gazetkach (Sensor i Uni(i)Wersal) oraz na stronie szkoły
  • Zaproponuj ciekawą książkę - forma plakatu
  • Zakupy ksiażkowe zgodne z oczekiwaniami uczniów
  • Nie tylko lektury - wystawa nowości książkowych
  • Nowości książkowe w bibliotece szkolnej - aktualne spisy nowości dla uczniów i nauczycieli
  • Propozycje zakupu do biblioteki - forma plakatu
  • Hasła promujące czytelnictwo - forma nalepek
  • Udział w konkursach poetyckich
  • Udział w konkursach czytelniczych
  • Udział w konkursach recytatorskich
  • Czytanie poezji absolwentów na lekcjach bibliotecznych
  • Nagradzanie książką działalności uczniów
  • Polecanie nowości na lekcjach bibliotecznych oraz przy wypożyczeniach
  • Polecanie nowości oraz ciekawych zasobów internetu poprzez stronę internetową
  • Zachęcenie do korzystania ze zbiorów innych bibliotek - wycieczki


Polecane zasoby internetu

Lubelska Biblioteka Wirtualna
(multiwyszukiwarka zasobów regionalnej biblioteki cyfrowej integrującej najważniejsze w regionie instytucje odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych i kulturowych Lubelszczyzny).

Wybrane biblioteki cyfrowe:
•    Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej
•    Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
•    Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
•    Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Federacja Bibliotek Cyfrowych (wyszukiwarka zasobów polskich bibliotek cyfrowych)
•    Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
•    Kaszubska Biblioteka Cyfrowa
•    Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
•    Małopolska Biblioteka Cyfrowa
•    Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
•    Podlaska Biblioteka Cyfrowa
•    Projekt Gutenberg
•    Śląska Biblioteka Cyfrowa
•    Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
•    Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Czasopisma on-line:

Ciekawe strony do wykorzystania w pracy nauczyciela i ucznia:

Darmowe zasoby:

Serwisy o książkach i literaturze:
•    BiblioNETka – serwis rekomendujący książki
•    Biblioteka literatury polskiej w internecie
•    Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej BLSN
•    Książki – serwis w portalu Onet
•    Książka – serwis w portalu Wirtualna Polska
•    Kulturalna Polska
•    Polska Izba Książki
•    Portal księgarski
•    Rynek Książki – serwis o rynku wydawniczym w Polsce
•    Staropolska online
•    Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (IBBY polska sekcja)
•    Wirtualny wydawca
•    Wolne lektury
•    Wolne podręczniki
•    Wydawca – portal rynku wydawniczego

Proste i bezpłatne narzędzia internetowe