Bal na… 47 chromosomów
22.07.2020, autor: I. Harasymiak-Krzyżanowska

Podziękowania dla Unitów zaangażowanych w akcję charytatywną dla dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z chorobami genetycznymi.

W ostatnich dniach roku szkolnego 2019/2020, do naszej szkoły dotarły dyplomy – podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w XIX edycji akcji charytatywnej dla dzieci niepełnosprawnych organizowanej przez prof. dr hab. n. farm. Annę Bogucką-Kocką kierownika Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką  i prof. dr hab. n. med. Janusza Kockiego kierownika Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W tym roku rekordowa liczba Unitów (ponad 190 osób!) wzięła udział w zbiórce darów na terenie III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Zebrano kilkanaście kartonów słodyczy, pomarańczy, napojów i wiele maskotek. Ponadto 20 uczniów włączyło się do czynnego wolontariatu podczas pakowania paczek 21 lutego 2020r. w Collegium Pharmaceuticum na UM oraz bawiło się z chorymi dziećmi na zabawie integracyjnej zwanej „Balem na… 47 chromosomów” zorganizowanej 22 lutego 2020r. w studio TVP Lublin.

Organizatorzy i koordynatorzy akcji składają serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców i wolontariuszy, ich rodziców, dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły za wsparcie tegorocznej akcji.

galeria zdjęć