Analiza Matury 2011 - :: III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie ::
Analiza Matury 2011
04.01.2012, autor: Admin

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała do publicznej wiadomości średnie wyniki maturalne wszystkich typów szkół w poszczególnych gminach  i miastach województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.
Wyniki maturzystów są potwierdzeniem jakości kształcenia w naszym liceum. Średnie procentowe z przedmiotów zdawanych obowiązkowo (język polski, matematyka i język obcy) zawierają się w przedziale 75 - 95 % i są wyższe lub dużo wyższe w stosunku do wyników w liceach w Lublinie. 

Z przedmiotów, które uczniowie wybrali jako dodatkowe i zazwyczaj zdawali je na poziomie rozszerzonym, ponieważ decydują o przyjęciu na wybrane studia, średnie są także wyższe. 

Z wielu przedmiotów nasi uczniowie uzyskali wyniki najwyższe w skali kraju, tym samym znaleźli się w ekskluzywnej grupie 4% szkół, a to oznacza, że mieli gwarancję przyjęcia na wymarzony kierunek studiów.
Wykresy i tabele poniżej przedstawiają średnie wyniki procentowe uczniów III LO na tle wyników liceów ogólnokształcących w mieście Lublin.  Tego typu informacje są szczególnie cenne dla gimnazjalistów podejmujących decyzje o wyborze szkoły, w której będą kontynuować naukę.

Z powyższych danych widać, że najwięcej wyników w naszej szkole mieści się w staninie 9 (wyniki najwyższe) oraz 8 (wyniki bardzo wysokie). Najsłabsze wyniki  (stanin 6 - wyniki powyżej średniego) zanotowano w odniesieniu do arkusza z języka francuskiego na poziomie podstawowym i z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Trzeba jednak zaznaczyć, że te dwa wyniki odnoszą się do stosunkowo  niewielkiej ilości arkuszy, zatem wszelkie wnioski należy formułować z dużą ostrożnością.

Warto w tym miejscu porównać wyniki tegoroczne z ubiegłorocznymi z poszczególnych przedmiotów. Wyraźnie widać postęp, ponieważ w tym roku nie wystąpiły wyniki niższe niż powyżej średniej, podczas gdy w roku 2010 były także wyniki średnie (chemia - poziom podstawowy, geografia - poziom podstawowy). Wyraźna zmiana ma miejsce w odniesieniu do geografii na poziomie rozszerzonym - w stosunku do ubiegłego roku różnica w średniej wynosi kilkanaście procent, ponadto wynik mieści się w kategorii bardzo wysokich, podczas gdy ubiegłoroczny był na poziomie wysokiego.
Cenne informacje dla szacowania wartości wyników wynikają z porównania średnich uzyskanych przez naszych uczniów ze średnimi w kraju i w województwie, a także w odniesieniu do przedmiotów obowiązkowych średnich liceów ogólnokształcących w Lublinie. Ze wszystkich przedmiotów na obydwu poziomach nasze wyniki są wyższe, nierzadko zdecydowanie wyższe.

 

Przedmioty humanistyczne

 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

 

Języki obce