Aktualności
29.01.2018
Zapraszamy Was na otwarte zajęcia, jakie prowadzimy na co dzień dla naszych uczniów w Unii
Admin
23.02.2018
15 lutego otrzymaliśmy informację z Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, iż do etapu centralnego zostało zakwalifikowanych dwóch naszych uczniów.
K. Styczyński
22.02.2018
Pani Małgorzata Filip, nauczyciel III LO otrzymała Medal 700 - lecia Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców
M. Filip