Aktualności
19 08.2019

Zapraszamy uczniów 2 września na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

12 08.2019

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych

12 08.2019

Chcesz nauczyć się użytkowania sztucznej inteligencji? Od września będzie taka możliwość w III LO im Unii Lubelskiej

08 07.2019

1 lipca 1569 roku podpisano akt Unii Lubelskiej, a następnie w Bazylice oo. Dominikanów pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika odśpiewano uroczyste Te Deum, 450 lat później w tym samym miejscu Chór Kantylena

02 07.2019

Wyniki rekrutacji już w czwartek

02 07.2019

W załączniku znajduje się wykaz podręczników na nowy rok szkolny

08 07.2019

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie zostało nagrodzone za zrealizowanie rozszerzonej wersji programu „Młodzi głosują”.

18 06.2019

Zapraszamy tegorocznych maturzystów III LO oraz absolwentów poprawiających wyniki matury po odbiór świadectw dojrzałości 4 lipca 2019 do świetlicy szkolnej w godz. 9.00 – 12.00