• CKE i fundacja ,,Zawsze Warto" spośród prawie 260 tys. osób wyróżniła 25 najlepszych maturzystów w kraju, którzy zdali egzaminy ze 100-proc. wynikami. Wśród laureatów znalazły się dwie absolwentki lubelsk...
  • Pierwszoklasiści w Pliszczynie
  • Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów III LO do uczestnictwa w VIII Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Absolwentów III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie