Wtorek, 2 września 2014, 01:18:37 CEST
  • Γνώθι σεαυτόν
  • Informujemy, że od 2 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin
  • Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczając...
  • Kolejny już rok chór Kantylena przygotowuje się do nowego roku szkolnego w Zakopanem